D
nes jsme se rozhodli představit Vám konkrétní osobní zkušenost předsedy Sdružení vlastníků bytových jednotek (SVJ) Radima Bzury z přechodu z centrálního zásobování teplem (Teplárna Trmice) na topení lokální plynové.

Prošli jsme si klasickým vývojem, tak jako stovky domů v Ústí nad Labem. Náš dům byl od výstavby na konci 60´let družstevní dům – BD Družba. V Roce 2009 jsme se v souladu s tehdejší legislativou a vůlí většiny tehdy ještě družstevníků rozhodli bytový fond privatizovat a osamostatnit se.
Za profesionální právní pomoci BD Družba jsme založili SVJ pro jednotlivé samostatně stojící čtyři domy. Proces to byl vcelku jednoduchý. BD Družba jsme se rozhodli nadále využívat jako správce – tzn. řeší nám vyúčtování za energie, vedou účetnictví, administrují revize, poskytují právní pomoc atd.. . Když jsi spokojen, není co řešit ☺ . Funguje to skvěle.

Společně s vedlejšími popisnými čísly – V Podhájí 7,9,11 jsme využívali společnou výměníkovou stanici, pro přechod pára/horká voda, která byla umístěna v našem domě a technologie byla stejně stará jako dům – tzn. z roku 1969. Ve vlastní správě jsme měli horkovodní rozvody mezi jednotlivými domy. To byl vcelku zásadní problém. Za dobu společného družstevního vlastnictví spolykala většinu finančních prostředků právě údržba horkovodních kanálů a výměníkové stanice. Po osamostatnění to bylo jádro mnoha sporů a diskusí mezi jednotlivými SVJ ohledně nákladů, ale i provozu a úhrady tepelných ztrát.

Výměníková stanice potřebovala zásadní generální rekonstrukci – tu nám v roce 2010 napočítal tehdejší dodavatel tepla Teplárna Trmice a.s. (nyní  zdroj ČEZ a ČEZ Teplárenská rozvody) 1,5 milionu Kč, tedy prostředky, které jsme ve fondu oprav neměli a které by měly velmi dlouhou návratnost. Rozhodli jsme se tedy pro přechod z dálkového vytápění na lokální plynové kotelny v každém samostatně stojícím domě – tedy bez nákladného horkovodu. Každý za své. Nezávisle na ostatních.

Ve vzájemné spolupráci čtyř SVJ jsme koordinovaně oslovili projektanta, ale i zhotovitele a v roce 2011 přešli během letní odstávky na novou technologii. V nevyužívaných prádelnách, kde ústily komíny, jsme nechali postavit malou lokální plynovou kotelnu – tzn. kondenzační kotel Buderus 45 KW, zásobník TÚV, expanzomat atd…

Plynová kotelna Buderus – 54 kW – reálná instalace V Podhájí

Celá instalace včetně projektové dokumentace, vyvložkování komína a revize vyšla na cca 180 000 Kč, tedy zlomek zamýšlené generální opravy výměníkové stanice pára/voda. Stavební povolení včetně posouzení Odboru životního prostředí a kolaudace byla bez problémů. Realizace proběhla také bez zádrhelů, prodlení a nedostatků.

Bez zásadních problémů je za námi 7 let provozu. Měnili jsme jednou oběhové čerpadlo za 5 000,- Kč a dále některé ventily a části rozvodu, které se samotnou kotelnou nesouvisí. Každý rok musíme dělat v souladu se zákonem revizi spalinové cesty, servisní prohlídku kotle a dále revizi tlakových nádob jednou za tři roky, ale ta probíhala i u výměníkové stanice. Termíny nám hlídá náš správce – tzn. BD Družba.

 

Nyní k ekonomice:

Z fondu oprav jsme přestali hradit nekončící opravy, servis a údržbu technologicky staré výměníkové stanice a horkovodního rozvodu. Z ušetřených prostředků jsme kompletně vyměnili okna, vyměnili lina, opravili interiér, vchodové dveře a vyměnili zvonkové rozvaděče, schránky atd.. Měli jsme přes všechny tyto práce ve fondu oprav najednou takový přebytek, že jsme si mohli vzít 70% úvěr a zateplit plášť budovy a provést kompletní revitalizaci balkónů.

 

Tím se zvedla tržní hodnota všech bytů, tepelný komfort uživatelů a samozřejmě estetika celého domu. Zateplení bylo dokončeno v březnu 2017, takže nemáme ještě relevantní srovnání za celou topnou sezónu, ale předpoklad je dalších 20% z nákladů na vytápění dolů.

Ilustrační srovnání vývoj ceny tepla z centrálního vytápění (THMU) a z plynu (MND)

V prvních letech byl v samotných úhradách za energie rozdíl mezi centrálním zásobováním teplem a lokální kotelnou na plyn kolem 10 %, protože byl plyn v té době relativně drahý. Ale s klesající cenou plynu stoupala postupně i úspora nejen v ceně provozu a údržby, kdy jsme nahradili staré nevyhovující zařízení novým, ale i v ceně media (energie) kdy GJ od THMU nyní stojí přes 540 Kč a GJ z plynu pouze kolem 330 Kč včetně započítané ztráty (dodavatel MND) to je samozřejmě propastný rozdíl, který se odráží velmi pozitivně na peněžence nájemníků, kteří si nechali stejné zálohy jako z „období páry“ a ročně je vratka přeplatků i 16 000 Kč.

Prostory, kde dříve byla umístěna výměníková stanice nyní pronajímáme jako sklad soukromé firmě a je to se souhlasem členů SVJ další zdroj příjmů pro fond oprav, které pokryjí roční náklady na drobné opravy, revize a kontroly.

Pára patří minulosti – je finančně nákladná, protože doprava páry z centrálního zdroje je technologicky náročná a tím také drahá. Energie jde přes několik subjektů: ČEZ – Teplárna Trmice, ČEZ Teplárenská – doprava od zdroje k předávacímu bodu, THMÚ – doprava páry ke koncovému uživateli, měření a fakturace. ČEZ Teplárenská má některé zákazníky napojené napřímo na svých rozvodech. Tam není cenový rozdíl tak propastný.

Teplárna Trmice – v topné sezóně

Mínusy přechodu z dálkového vytápění na lokální plynové:

  • Část prádelny je nyní využita pro umístění kotle a zásobníku TÚV
  • Jakmile skončí životnost kotle, která je počítána na 15-20 let, tak bude nutné znovu investovat, ale jedná se o částku pouze kolem 70 000 Kč, kterou díky úsporám v rozpočtu SVJ máme v rezervě
  • Ve spolupráci s BD Družba musíme zajistit pravidelné revize spalinové cesty, kotle a rozvodů plynu


Plusy přechodu z dálkového vytápění na lokální plynové:

  • Topnou sezónu začínáme a končíme přesně tak, jak to vyhovuje obyvatelům domu
  • Nejsme omezeni odstávkami dodávky tepla a teplé vody tak jako za časů centrálního zásobování teplem
  • Neneseme obrovské náklady na provoz servis a údržbu výměníkové stanice a rozvody horké vody v zemi mezi jednotlivými domy
  • Nájemníci neplatí tepelné ztráty v horkovodním rozvodu mezi domy, ale platí skutečně to, co spotřebují
  • Nájemníci šetří kolem 30-40% předchozích nákladů. To je závislé dle vývoje ceny plynu.
  • Můžeme volně měnit dle podmínek na trhu dodavatele media tzn. plynu. V roce 2016 jsme se rozhodli pro MND s kterým jsme extrémně spokojení nejen co do ceny, ale i fakturace a zákaznického servisuJe více než zřejmé, že změna vytápění v souladu s platnou legislativou může vycházet ekonomicky pro každý dům jinak, dle stávajícího stavu, výše nutné investice, ale i počtu bytů, na které se investice rozpočítává. Není vždy pravidlem, že si SVJ samo provozuje výměníkovou stanici.

Právě i proto, vznikl portál EnergieUsti.cz, aby poskytl zákazníkům rady, konzultace a spočítal jim, zda je pro ně změna výhodná či nikoliv v souladu s platnou legislativou. EnergieUsti.cz zprostředkuje i projekt, realizaci a následný servis.

NEDĚLEJTE STEJNÉ CHYBY

VYUŽIJTE NAŠE ZKUŠENOSTI PŘI PŘECHODU NA NOVOU TECHNOLOGII VYTÁPĚNÍ

Publikoval redakce Energie Ústí