T
uto otázku si klade i redakce našeho portálu Energie Ústí. Ceny ropy, od kterých se v minulosti odvozovala cena plynu, ale i ostatních energií včetně tepla, jsou na nízké úrovni. Přes to, cena tepla z dálkového centrálního vytápění napříč Českou republikou většinou neklesá.

Nefungují tržní mechanismy? Čím je to způsobeno?

Zatímco cena ropy je na relativně nízké úrovni a stejně tak i cena plynu, kterého je na trhu nadbytek, tak cena tepla převážně vyráběného v teplárnách z uhlí zůstala na úrovni jako před pěti lety a spíše mírně roste či stagnuje.

Každý středoškolák ví, jak fungují tržní mechanismy. Ale lze vůbec hovořit u vytápění o konkurenci a tržních mechanismech?

Pro náš modelový příklad jsme si vybrali naše oblíbené město Ústí nad Labem

  • Přes to, že není liberalizovaný trh s teplem, tak dle našeho názoru lze o volném trhu hovořit, za předpokladu, že existují substituty – náhrady, tzn. že je technicky možné přejít z dálkového centrálního vytápění na jiný zdroj. Jako nejvhodnější náhradou se může jevit právě v Ústí nad Labem vytápění z lokální plynové kotelny pro každý dům, či vchod, více vchodů, či dokonce bloků. To záleží na technickém posouzení.
  • Relevantní úvaha může být i o kombinaci tepelných čerpadel a předehřevu či jiných technologiích zvláště tehdy, lze-li čerpat na pořízení dotaci. Ale žádná technologie není v posledních letech tak levná na pořízení a provoz jako kotelna plynová.
  • V Ústí nad Labem je výrobcem dálkově dodávaného tepla především ČEZ (teplárna Trmice) a dále ENERGY Ústí nad Labem, a.s. (teplárna na Střekově). Distributorem je zejména společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. a ČEZ Teplárenská.
  • Společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, která zejména dodává a prodává teplo koncovým zákazníkům je z menší části vlastněná městem a z větší části společností ČEZ Teplárenská a.s.
  • Přes to, že se politici stále zaštiťují sociálním rozměrem ceny tepla a únosností pro sociálně slabé a seniory v reálu dělají pro pokles ceny pramálo. Řekněme si to na rovinu, je to především business jako každý jiný. Společnost tepelné hospodářství disponuje dle údajů z obchodního rejstříku nerozděleným ziskem přes 200 000 000 Kč a každý rok hospodaří se ziskem po zdanění mezi 18-30 mil. Kč.

Prostor pro pokles ceny, úsporu a efektivitu v každém článku řetězce zde jistě je. Ale proč by to THMÚ a potažmo ČEZ Teplárenská a další dělaly, když zákazníci platí a masivně nehledají jiné levnější zdroje tepla?
 

Dálkové vytápění má jistě řadu výhod

  • relativní stabilitu
  • kompletní dodávku bez nutnosti zásadních investic
  • minimální starosti pro předsedy SVJ, majitele domů a firem

Dálkové vytápění má i řadu nevýhod

Ty samozřejmě předseda Teplárenského sdružení, bývalý premiér Miroslav Topolánek ve svých mediálních výstupech nezmiňuje.

  • Zásadní nevýhodou je dle našeho názoru v posledních letech zejména cena ve srovnání s plynem. Cena je u dálkového vytápění pro koncové spotřebitele minimálně o 30 % vyšší při započítaní obnovy zařízení a absolutně to může být i 45%!
  • Další velkou nevýhodou je závislost na dodavateli – nemožnost díky regulaci Energetickým úřadem /ERU/ domluvit individuální cenu pro velké odběratele jako jsou školy, školky, bytová družstva. V Ústí nad Labem jsou zákazníci pravidelně postiženi odstávkami, kdy jsou bez teplé vody. Další velkou nevýhodou je to, že topná sezóna končí a začíná tak, jak určí dodavatel a nikoliv vy sami, dle svých individuálních potřeb.
  • Je zde i aspekt ekologický. Spad z teplárny ze spalování uhlí má velký rádius. Trmický zdroj pro Ústí patří spíše k těm „ekologickým“, ale pořád se nedá srovnat s emisemi kotle plynového, který je považován v legislativě v malých výkonech jako „bezemisní“. Dříve, nebo později uhlí dojde, nebo bude jeho spalování nerentabilní. Technologie a princip „teplárenství“ je starý přes sedmdesát let a i Trmická teplárna byla po přestavbě spuštěna již v roce 1974 a parovod do Ústí byl vystavěn dokonce již 1959.

Je čas na technologickou změnu

Pokud nechcete být nadále vazaly monopolních dodavatelů, zvažte změnu, rádi Vám poradíme jak na to. Naše společnost zajišťuje kompletní poradenství nejen v oblasti úspor.

Publikoval redakce Energie Ústí