M
ajitelé bytů v Brandtově ulici 30-32  se po mnoha letech posunuli blíže k svému cíli, levnému topení v jejich bytovém domě.

Od roku 2013 se snaží získat Sdružení vlastníků bytových jednotek (SVJ) stavební povolení k výstavbě malé lokální plynové kotelny a odpojit se tak od centrálního vytápění, které jim zajišťuje Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem.

Důvod je jasný. Výrazně nižší cena za teplo a relativně malá investice s návratností do pěti let. Samostatnost a nezávislost na centrálním zdroji.

V realizaci jim dosud  bránilo to, že nezískali souhlas s umístěním vnějšího komína na plášť budovy nad pozemkem města. Jednalo se o pouhých 12 centimetrů.

Souhlas jim byl nejprve udělen Radou města a po snaze o revokaci usnesení do celého procesu zasáhlo zastupitelstvo městského obvodu Severní Terasa, které o věci rozhodlo v září 2017 kladně!

Tímto je cesta k svobodnému výběru dodavatele tepla a technologie vytápění OTEVŘENA –samozřejmě, pokud  je to ekonomicky racionální!

zdroj

Také přemýšlíte o změně?

Nemáte dost informací? Obraťte se na nás! Nabízíme nezávislou konzultaci. Společně nejdeme nejlepší řešení šité na míru přesně Vám.

Publikoval redakce Energie Ústí