V
ětšinu domácností v Ústí nad Labem a příspěvkových organizací města – škol, školek a dalších institucí včetně magistrátu zásobuje tepelnou energií společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem (THMÚ).

Na Valné hromadě společnosti THMÚ s.r.o. bylo 18.12. rozhodnuto o růstu cen pro rok 2019. Společnost vlastní ze 44% město Ústí nad Labem a z 56 % společnost ČEZ Teplárenská.

U horkovodních stanic vzrostla cena energie pro topení tarif PTE01-VSH o 27 Kč z 556 na 583 Kč včetně DPH. Tento růst je za poslední roky, kdy cena spíše stagnovala, zdaleka nejvyšší.


Zdroj: http://www.thmu.cz/rub-pro-zakazniky/rub-ceny-tepla-2019
Ceny tepla z roku 2018 naleznete zde.

V roce 2019 rostou i ceny plynu a silové elektřiny pro maloodběratele od převážné části dodavatelů.

Z cen THMÚ je patrné, že výroba tepelné energie z plynu v lokálních kotelnách vychází pro zákazníky levněji, než dodávka tepla z centrálního zásobování teplem – zdroj Trmice (ČEZ Teplárenská).


foto zdroj: skyimages.de

I přes růst ceny pro rok 2019 máme v Ústí nad Labem nižší ceny než třeba v Děčíně (Termo Děčín), nebo Liberci, kde je cena dokonce 699,- Kč.

Naopak v Litoměřicích mají cenu pouze 567 Kč za GJ.

Obecně se dá říci, že přes růst ceny, zůstává cena Centrálního zásobování teplem v Ústí nad Labem spíše pod průměrem v ČR.

Z variantních zdrojů vytápění a ohřevu TÚV má většinou nejkratší návratnost investice do lokální plynové kotelny.

Investice do úspor – zejména zateplení a regulace se vyplatí více než kdykoliv před tím.

Nejlepší energie je ta nevyrobená – to je krédo portálu EnergieÚstí.cz

Publikoval redakce Energie Ústí