S
polečnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. spoluvlastněná společností ČEZ Teplárenská a.s. a Statutárním městem Ústí nad Labem proti všem očekáváním nesnížila ceny tepla na rok 2018 pro občany Ústí a to i přes to, že je cena z dálkového centrálního vytápění výrazně vyšší než z lokálních zdrojů a to zejména plynových kotelen, které jsou přímou konkurencí.
THMÚ snížila nepatrně cenu jen a pouze u kotelen, kde slouží k ohřevu plyn, který se drží relativně nízko na trhu surovin. Cena tepla tam, kde je zdrojem Teplárna Trmice zůstala proti roku 2017 beze změny.

Tento případ se týká převážné většiny města Ústí nad Labem. Je to velké překvapení a to i vzhledem k tomu, že řada zákazníků THMÚ volí jiné zdroje vytápění a od společnosti THMÚ odchází ke konkurenci (psali jsme zde).

Podílnici ve společnosti THMÚ – ČEZ Teplárenská a Město Ústí nad Labem si rozhodnutím valné hromady vyplatili v roce 2017 rekordní dividendy.

Je zřejmé, že teplárenství není ztrátový business a prostor pro snížení ceny by jistě byl, pokud by byla vůle. Vlastníci jsou si zřejmě jistí, že zákazníci budou ochotni platit relativně vysokou cenu i v roce 2018 a nebudou přecházet na jiné ekonomičtější zdroje nezávislé na centrálním vytápění. Poměrně smělé očekávání. Čas ukáže, zda byl tento předpoklad správný.

 

Porovnání cenového vývoje pro dálkové vytápění (THMÚ) a plynu až do roku 2018 najdete zde.

Ceny získány ze zdrojů - www.thmu.cz a www.mnd.cz

Legislativa je na straně zákazníků, kteří si ve většině případů mohou zvolit pro sebe ekonomicky výhodnější variantu. Technické možnosti jsou velmi pestré. Teplárenství má řadu substitů.
Jde jen o výši prvotní investice, která je závislá na technické složitosti realizace. Další proměnnou je cena samotného media – plynu, elektřiny a dalších alternativních zdrojů. Samozřejmě nejlépe z pohledu investic, provozních nákladů a ceny media vychází lokální plynové kotelny. Příklad jsme popisovali v závěru roku 2017.

Problematiku i chování zákazníků budeme trvale sledovat. Pevně věříme, že rozhodnutí vlastníků společnosti THMÚ předcházela důkladná analýza. Pokud se struktura zákazníků „rozsype“, může to zásadně ohrozit hodnotu společnosti THMÚ a rentabilitu celého cyklu od výroby tepla (ČEZ), přes jeho distribuci (ČEZ Teplárenská) a provoz výměníkových stanic a prodej koncovým zákazníkům (THMÚ). Může nastat tzv. „vodárenský efekt“.

Čím méně tepla budou zákazníci, kteří v distribuční síti zbydou odebírat, tím dražší teplo bude. Fixní náklady na provoz sítě a výrobu tepla se budou přenášet na menší počet odběratelů.

Koncept dálkového vytápění má samozřejmě výhody v podobě úspor z rozsahu při výrobě tepla, které jak se zdá „požerou“ náklady na složitou distribuci v kopcovitém terénu na velké vzdálenosti. Technologie je za prahem své životnosti a náklady na provoz a údržbu značné.

Roli může hrát i fakt, že teplárna již dávno nespaluje vysoce kvalitní uhlí z místního dolu Milada, který byl na základě politického rozhodnutí v roce 1991 uzavřen, ale uhlí dováží z dolů skupiny ČEZ v Bílině. To je další z faktorů, který vstupuje do celkové ceny.

Pokud by Vás zajímal jakýkoliv detail k přechodu na jiné zdroje vytápění, jsme k dispozici. Kontaktujte nás. Nejen nízká cena tepla, ale i jeho úspory jsou naší doménou. Nejlepší energie je ta, která nemusela být výrobena.

NEPLAŤTE VÍCE, KDYŽ NEMUSÍTE

VYUŽIJTE NAŠE ZKUŠENOSTI PŘI PŘECHODU NA NOVOU TECHNOLOGII VYTÁPĚNÍ

Publikoval redakce Energie Ústí