Z
a Rakousko-Uherské monarchie, ale i za 1. republiky platil Ústecký kraj spolu s Plzní za průmyslové srdce monarchie a později nového Československého státu.

Po roce 1830 vzniklo mnoho průmyslových závodů i na Ústecku a Děčínsku. Některé fungují a prosperují dosud. Některé jsou funkční pouze z části a čekají na nový impuls. Jiné jsou prázdnými brown fieldy čekajícími na kompletní restrukturalizaci.

Mezi nejvýznamnější podnikatelské rodiny vedle zlínského Bati patřila z Ústeckého regionu rodina Ignaze Petscheka, Karla Wolfruma či rozvětvená a velmi úspěšná rodina Schichtů.

Do průmyslového imperia rodinny Schichtů patřil i závod v dnešních Křešicích u Děčína, který fungoval od roku 1908 pod názvem Vitello. Za první republiky se zde zpracovávaly tuky.

Po válce závod fungoval jako Fruta a v roce 1992 končil jako Labena a.s.. Jejich hlavní činností byla konzervárenská výroba. Zejména zpracování ovoce a zeleniny.


Zdroj: mapy.cz

Stávající vlastník hledá perspektivní využití tohoto velmi rozsáhlého areálu. Jako partnera pro přípravu možných záměrů využití si vybral investor společnost R2 Consulting, která provozuje i tento portál EnergieÚsti.cz. Jsme za toto partnerství rádi.

Průmyslový areál v Křešicích disponuje napojením na všechny inženýrské sítě – má vlastní plynovou regulační stanici a trafostanici elektrického proudu. Není tedy problém s kapacitou elektrické sítě. V areálu se nachází i vrtaná studna, jejíž termální voda dosahuje na povrchu zhruba 33°C (je zde trvalý tlak -> voda se nemusí čerpat). Tento vrt je v hloubce 442m a je velmi vydatný. Stáří vody 15 tisíc let.

Areál má železniční vlečku a je dostupný ze státní silnice 261 Ústí – Děčín. Pozemky jsou v těsném sousedství řeky Labe, ale díky výši břehu v podstatě mimo záplavové území.

Děčín je uzavřen v údolí Labe a dnes nenabízí téměř žádné rozvojové plochy pro průmysl a logistiku.
Tento areál se může stát do budoucna klíčovým.

KONTAKTNÍ BOX:

Pokud se chcete dozvědět více o tomto areálu v Křešicích

 

Pro více informací o historii můžete tyto zdroje:

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/_Clanky2012/ZelezniceMargarin/Margarin.pdf
http://www.das-mcp.cz/muzeum/files/vestniky/ve1109.pdf
https://www.ceskatelevize.cz/porady/873537-hledani-ztraceneho-casu/208522161510018-jak-se-co-dela-11/

 

 

Publikoval redakce Energie Ústí