V
 posledních několika letech jsme svědky klesajících cen zemního plynu. Naopak cena tepla z dálkového vytápění, kdy zdrojem je většinou teplárna, mírně rostou či stagnují.

Pro laika, předsedu SVJ, majitele rodinného domu je velmi těžké propočítat reálnou úsporu pro svůj dům. Právě proto nabízíme tento článek.

Proč je velmi těžké dopočítat se jednoduchého výsledku?

Je to hned z několika důvodů. Pokusíme se vysvětlit některé z nich.

    • Teplárny uvádějí cenu za Gigajoul. Naopak spotřeba zemního plynu se uvádí v metrech krychlových a přepočítává se kvůli nestálému tlaku a příměsím na Megawatt hodinu výkonu. Jedna MW/h je 3,6 GJ. Ale ani tento přepočet nám nestačí.
    • K ceně plynu je třeba přičíst další systémové platby – OTE, kapacitní platbu atp.. Zatím co u dodávky tepla z dálkového centrálního vytápění, je to většinou, nejste-li vlastníky a provozovateli výměníkové stanice cena konečná. Naopak u provozu vlastní lokální kotelny na plyn pro výrobu tepla a teplé užitkové vody nám do propočtu vstupuje investice do vybavení kotelny, měření a regulace a dále pravidelné revize, servis a údržba kotle a spalinové cesty. Plyn je několik let velmi levný a nestane-li se nic nečekaného, tak nadále bude.
    • Teplárny a společnosti, které teplo od zdroje distribuují, mají hned několik tarifů, kdy jen málokdo z laické veřejnosti tuší, jaký je mezi nimi rozdíl. Je to zejména nejlevnější odběr z primáru páry, dále ceny za teplo z okrskové výměníkové stanice, domovní stanice atd.. Rozdíl je v technologii připojení, typu média a zejména v tom, kde je měření a tím i kdo hradí ztráty v systému, zda dodavatel tepla a nebo koncový odběratel.

Pro náš příklad jsme si vybrali město Ústí nad Labem 

Zdroj: www.thmu.cz, ceny tepla z dálkového vytápění

Cena tepla z horkovodních stanic je 556 Kč/ GJ včetně DPH od dodavatele Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem (zdroj). Naopak jeden GJ ze zemního plynu včetně systémových plateb a včetně DPH vychází v přepočtu kolem 310 Kč za GJ (dodavatel MND, cena 2017).

Na základě tohoto údaje si možná řeknete rozhodně a hned přecházím na plyn!!

Tak jednoduché to však není. Ano, naprosto jistě se přechod na vytápění plynem vyplatí pro koncové uživatele, kteří hradí zálohy za teplo a TÚV, ale někdo musí hradit investici, pravidelné státní normou dané revize a to zejména revize spalinové cesty, hořáku kotle, rozvodu plynu ve společných prostorách atd. Povětšinou jsou tyto náklady hrazeny majitelem objektu, nebo z fondu oprav SVJ. Sice jdou z jiné kapsy, ale je to pořád náklad, za který jste mohli pořídit nový výtah atp.

Je-li celková ekonomická bilance kladná, energetický zákon změnu vytápění umožňuje. Tato situace, kdy se přechod rozhodně vyplatí, nastane díky enormnímu rozdílu ve většině případů, zejména tehdy, když není změna vytápění technologicky náročná a náklady na odpojení od centrálního vytápění příliš vysoké. Metodiku výpočtu upravuje od počátku roku 2017 ministerstvo pro místní rozvoj.

graf

Vývoj ceny páry a plynu za posledních 5 let pro koncové uživatele.

Nebojme se změn a neplaťme to, co nemusíme

Chcete spočítat Vaší konkrétní úsporu? Využijte naší orientační kalkulačku pro cenu média. Naše společnost zajišťuje kompletní poradenství nejen v oblasti úspor

Publikoval redakce Energie Ústí